Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 gaat passend onderwijs van start. Het doel daarvan is onder andere dat alle leerlingen een zo passend mogelijke plek krijgen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Scholen krijgen de verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen die zijn aangemeld een passende plek te bieden binnen de school of op een school die een betere ondersteuning kan bieden. Het samenwerkingsverband, waarbij alle scholen in een regio zijn aangesloten, krijgt een grote rol om dit te bewerkstelligen.

4-handenIn het reguliere onderwijs zal passend onderwijs er voor zorgen dat er meer kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben, in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Dit betekent dat er van de leerkracht wordt verwacht om te gaan met meer verschillen in de klas.

Trots begeleidt leerkrachten in het vinden van praktische oplossingen voor moeilijke situaties in het dagelijks handelen in de klas. Op basis van co-teaching helpt Trots leerkrachten om handelingsvaardigheden in de klas te versterken.

Een andere ontwikkeling door de invoering  van passend onderwijs is dat de zogenaamde rugzakjes van leerlingen verdwijnen. Leerlingen binnen het (speciaal) basisonderwijs kunnen tot 1 augustus 2014 gebruik maken van een rugzakje waardoor zij met extra begeleiding in het (speciaal) basisonderwijs kunnen blijven. Trots kan deze ambulante begeleiding bieden. Samen met de leerkracht en intern begeleider stelt Trots een plan van aanpak op en begeleidt de uitvoering daarvan.

Interesse in co-teaching en/of ambulante begeleiding vul dan het contactformulier in. Trots Begeleiding & Coaching zal zo spoedig mogelijk contact opnemen voor een adviesgesprek voor een co-teachingstraject en/of ambulante begeleiding op school. Direct mailen en/of bellen kan natuurlijk ook.

Contact

Link voor co-teaching:

http://www.leraar24.nl/video/2605/co-teaching-aanpak-passend-onderwijs

Links voor invoering passend onderwijs:

http://www.passendonderwijs.nl/hoe-werkt-passend-onderwijs/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/passend-onderwijs-vanaf-schooljaar-2014-2015