Trots en Rots & Water training

Trots heeft in november 2014 een 3 daagse Rots & Water training gevolgd olv Freerk Ykema en mag deze training dan ook gaan aanbieden op scholen, in groepjes en individueel. Rots & Water  is een weerbaarheidsprogramma. Het heeft meervoudige doelstellingen en een breed pedagogisch perspectief. Mensen leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Het programma gaat uit van psycho-fysieke didactiek: via veel fysieke oefening, worden mentale en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Het fysieke programma wordt ondersteund door korte groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie en korte opdrachten.

Het programma

Rots & Water richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van basisschoolkind, puber en adolescent. Het programma is geschikt vanaf ca. 8 jaar.

Het Rots & Water-programma helpt je bewust te worden van je eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden en het vermogen om met anderen samen te spelen, samen te werken, samen te leven. Gebaseerd op duidelijke, respectvolle regels. Je wordt je meer bewust bewust van eigen gevoelens en emoties zoals die zich in het lichaam uitdrukken. Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, betere sociale vaardigheden ontwikkelen, pestgedrag vermindert of verdwijnt geheel, en leerresultaten omhoog gaan.

Wat gaan we doen?

Door sport, spel en bewegen worden vaardigheden aangeleerd (zoals regels en grenzen leren aanvaarden en respecteren). Zo ontwikkel je spelenderwijs zelfkennis, zelfvertrouwen, vertrouwen in een ander, en sociale vaardigheden. In deze training staat de Rots in jezelf voor: spierspanning en stevigheid, eigen keuzes maken, op jezelf vertrouwen en opkomen voor jezelf. Het Water in jezelf staat voor: ontspannen spieren, open staan voor anderen, communiceren en samenwerken. Tijdens de training leer je rots of water te zijn wanneer de situatie daarom vraagt.

Er wordt aandacht besteed aan:

  • Bewustwording van eigen lichaam, houding, emoties en reactiepatronen
  • Ontdekken en durven gebruiken van eigen kracht
  • Persoonlijke ruimte ervaren en deze durven innemen
  • Zelfbeheersing en zelfvertrouwen
  • Om leren gaan met groepsdruk en pesterijen

Wanneer?

De trainingen in groepsverband zullen bestaan uit 10 bijeenkomsten van een uur. Voorafgaand aan de trainingen vind er altijd een intakegesprek met de ouders plaats en na de 10 trainingen een evaluatiegesprek.  Individuele trainingen en trainingen op scholen zullen op maat samengesteld worden.

Neem contact op met Trots via de contactpagina bij interesse en aanvullende informatie.